Yargıtay Kararı – Ecrimisil Bedeli

            

T.C       

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/16267

K. 2014/4059

T. 24.2.2014

KAVRAMLAR

Kira Bedeli

Ecrimisil Alacağı

Ecrimisil Davası

Haksız İşgal Tazminatı

Zilyet Olmayan Malik

Haksız İşgal

Bilirkişi Raporu

Rayiç Kira Bedeli

DAVA: Taraflar arasında görülen ecrimisil davası sonunda. yerel mahkemece davanın kabulüne dair olarak verilen karar davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi. Tetkik Hakiminin raporu okundu, açıklamaları dinlendi. gereği düşünüldü.

KARAR: Dava, ecrimisil istemine ilişkindir.

Mahkemece,...

Devamını Oku