Hukuk Genel Kurulu Kararı – Kadastro Tespitine İtiraz

T.C

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2011/16-709

K. 2011/735

T. 07.12.2011

KAVRAMLAR

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ

KAZANDIRICI ZAMAN AŞIMI

MİRASÇILIK VE MİRASIN GEÇİŞİ

4722 Sayılı TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ… Madde 17

3402 sayılı KADASTRO KANUNU Madde 14

ÖZET: Taraflar arasındaki “kadastro tespitine itiraz” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Şarkışla Kadastro Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 11.11.2008 gün ve 2007/113 E- 2008/204 K.sayılı kararın incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 16.Hukuk Dairesinin 26.10.2009 gün ve 2009/7851 E- 6909 K sayılı ilamı ile;(“……Kadastro sırasında 134 ada 31 parsel sayılı 35307.08 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, irsen ve taksimen intikal ile...

Devamını Oku