İSTANBUL ……… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE 

 

DOSYA NO:2013/………Esas

BEYANDA BULUNAN

DAVALI :

VEKİLİ : Av.Arif BALTACI

DAVACI :

VEKİLİ :

KONU : Adli Tıp Kurumu’nun ………………………………tarihli raporuna karşı beyanlarımızın sunumudur.

 

AÇIKLAMALAR

 

Sayın mahkemenizde görülmekte olan davada, ……………………………. tarihli belge üzerinde teknik inceleme yapılmak üzere, dosya Yenibosna Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderilmiştir. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından ………………… tarihinde verilen rapor iddialarımızı ve savunmalarımızı açıkça destekler nitelikte olduğu görülmektedir. Söz konusu bu rapor ile de haklılığımız açıkça ortaya konmuştur. 

1) Mahkemenizin ………………….. tarihli ara kararı ile, Zimmet Teslim Formu tutanağın içerisinde yer alan ürün listesine sonradan sözcük eklemesi yapılıp yapılmadığı hususunda inceleme yapılması amacıyla dosyayı Yenibosna Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na göndermiştir.  

Adli Tıp...

Devamını Oku