Yargıtay Kararı – Kira Sözleşmesi Kiracılık Sıfatının Tespiti

 

                   

T.C         

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/9107

K. 2010/9681

T. 01.06.2010

KAVRAMLAR

Kira Sözleşmesi

Kiracılık Sıfatının Tespiti

Dernek Kiraları

Alt Kiracı

İşgalci

Zımnen Muvafakat

DAVA: Dava dilekçesinde kiracılık sıfatının tespiti istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

KARAR: Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu büfenin davalı...

Devamını Oku