Yargıtay Kararı – Boşanma ve Karşı Boşanma Davası

               

T.C        

YARGITAY

2.HUKUK DAİRESİ

E. 2012/23199

K. 2013/8886

T. 1.4.2013

KAVRAMLAR

Boşanma

Karşı Boşanma

Yoksulluk Nafakası

Kusur Tespiti

Tazminat

Ziynet Alacağı

DAVA: Taraflar arasındaki “boşanma” ve “karşı boşanma” davasının yapılan yargılaması sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı (kadın) tarafından, kocanın boşanma davasının kabulü, kusur belirlemesi, kendisinin tedbir ve yoksulluk nafakası ile tazminat taleplerinin reddi ile ziynet alacağı talebi hakkında karar verilmemesi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği...

Devamını Oku