Yargıtay Kararı – Boşanma Protokolü Eşya İadesi

 

               T.C       

      YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/4905

K. 2011/6619

T. 14.6.2011

 

DAVA: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı eşya iadesi davasına dair kararın temyiz incelemesi duruşmalı olarak davacı tarafından süresi içinde istenilmekle gün tayin edilerek taraflara gönderilen davetiyelerin tebliğ edilmesi üzerine belli günde temyiz eden davacı vekili Av. Erdal Ulu geldi. Davalı vekili gelmedi. Hazır bulunanın sözlü açıklaması dinlendikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

 

KARAR: Uyuşmazlık, ortak konutta bulunan ev eşyaları ile bir kısım ziynet eşyalarının aynen iadesi, mümkün olmadığı takdirde bedelinin tahsiline ilişkindir:Mahkemece davanın reddine karar verilmesi üzerine hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Devamını Oku