ANKARA …. SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2013/……… Esas

(CEVAP VEREN)

DAVALI: 

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

DAVACI:

VEKİLİ:

KONU : Davacı tarafın dava dilekçesine karşı itirazlarımızın ve beyanlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR 

Davacı tarafın dilekçesinde müvekkil şirket yönünden ileri sürdüğü konuların ve taleplerinin hiçbiri kabul edilemez. Şöyle ki;

I- USULE İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ

a- HUSUMET İTİRAZIMIZ: Müvekkil şirket kaza yapan aracın malikidir ancak işleteni değildir. Müvekkil şirket söz konusu aracı “Uzun Süreli Araç Kiralama Sözleşmesi” ile 3. Şahıs konumundaki ……… İletişim A.Ş firmasına uzun süreli kiraya vermiştir. KTK.3 ve 85. maddeler uyarınca işleten kiracı olduğundan, müvekkil şirket açısından davanın husumet yokluğundan reddi gerekmektedir.

b- İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNE İTİRAZIMIZ: Dava dilekçesi ile müvekkilin...

Devamını Oku