Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması

Şirketlerin Yeniden Yapılandırması

İflas bir tacirin borçlarını ödeyemeyecek hale gelmesi durumunda artık şirket öz varlıkları da borçlarını karşılamayacak durumda ise, alacaklarından herhangi birinin başvurusu neticesinde Ticaret Mahkemesi tarafından bütün mal varlığının cebri icra yoluyla satılarak paraya çevrilmesi ve alacaklarına sırasına göre bu paraların dağıtılması prosedürüdür. İflasta şirketin bütün malvarlıklarının satılması söz konusudur. Malvarlıklarının tamamı satılana dek şirket yönetimi de iflas kararının verilmesinin ardından iflas masasına geçmektedir.

Ofisimiz şirketlerin maddi olarak zorlandığı durumlarda borçların yapılandırılması, ipotek verilmesi, kredi alınması, İflas erteleme davası, konkordato yapılması, alacaklılarla görüşme yoluyla borçların yeniden yapılandırılması v.b hususlarda hizmetler sunmaktadır