Alacak Davaları İle İlgili Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2007/11-55

K. 2007/53

T. 7.2.2007

• ALACAĞIN GEÇ TAHSİL EDİLMESİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Gerek Duyulduğunda BK’nın 43. Maddesi Çerçevesinde Değerlendirme Yapıldıktan Sonra Davacının Munzam Zararının Hüküm Altına Alınması Gereği )

• FAİZİ AŞAN ALACAK ( Davacının Islahla Belirginleştirdiği Meblağ Temel Veri Alınarak Alacağın Tazminat Niteliğinde Olduğu ve Bu Zararın Oluşumunda Ülkenin Sosyo-Ekonomik Realitesinin Etkili Olması Nedeniyle Bütün Kişi Ve Kuruluşların Etkilenmesinin Kaçınılmaz Olduğu )

• MUNZAM ZARAR ( Davalı Borçlunun Temerrüde Düştüğü Tarihten Ödemenin Yapıldığı Güne Kadar Geçen Süre İçerisinde Her Yıl İtibari İle Gerçekleşen Yıllık Enflasyon Artış Oranı Bu Oranın Eşya Fiyatlarına Yansıma Durumu Mevduat ve Devlet Tahvillerine Verilen Faiz Oranları Dikkate Alınması...

Devamını Oku