Tüketicinin Korunması Hukuku

Hazırlayan:

İlhan KARA

Ankara 7.Tüketici Mahkemesi Hakimi

Tel: (0312) 509 28 48

BİRİNCİ BÖLÜM 

A- AMAÇ :

I-Genel Olarak:

Genel olarak Tüketici Hukuku ve Tüketici Kanunundaki temel amaç, “tüketici” olarak tabir edilen kitlenin korunması amaçlanmıştır. Bu amaçla Avrupa, Amerika’da yaşanan gelişmelere paralel olarak biraz geç de olsa ülkemizde de bu konuyla ilgili yasal mevzuat hazırlanmıştır.

Tüketici Kanunu, tüketicileri koruma amaçlı olarak ülkemizde promosyon yasası olarak da bilinen 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN 8 Eylül 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yaşanan ihtiyaçlar nedeniyle 4822 sayılı Kanunla bu yasada bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler 14 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (RG 14/03/2003, Sayı 25048). Bu...

Devamını Oku