Yargıtay Kararı – Banka Hesap İşletim Ücreti

                  T.C          

         YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/17142

K. 2011/15476

T. 26.10.2011

DAVA: Taraflar arasındaki itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına bozulması istenilmekle dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR: Davacı banka: davalıyla bankacılık işlemleri sözleşmesi yaptıklarını, bu sözleşme gereği verdikleri hizmet karşılığı davalıdan 200.00 TL hesap işletim ücreti aldıklarını, ancak davalının Çankaya 2. Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurarak yapılan bu kesintinin iadesini istediğini, tshh. 21.9.2010 tarihli ve 3745 Sayılı kararı ile: Banka müşterisinden alınan hesap işletim ücretinin haksız şart niteliğinde olduğu gerekçesiyle 200.00 TL.nin iadesine...

Devamını Oku