Akrabalık Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/9576

K. 2005/11193

T. 8.11.2005

• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacı Tarafından Yapılan Masrafların Davalı Hissesine Düşen Bölümün Tahsili Amacı ile Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )

• İSPAT ( Medeni Kanun’daki Düzenleme Gereğince Herkesin İddiasını İspat Etmekle Mükellef Olması )

• YEMİN ( Olayın Niteliği ve Uyuşmazlığın Miktarı İtibariyle Tanık Dinleme Olanağı Bulunmadığına ve Davacının da Dava Dilekçesinde Yemin Deliline Dayandığının Anlaşılması Karşısında Davacı Tarafa Yemin Teklif Etme Hakkının Bulunduğu Hatırlatılmasının Gerekmesi )

• AKRABA İLİŞKİLERİ ARASINDA TANIK DİNLENMESİ ( Dayı-Yeğen Arasındaki İlişki HUMK’da Tahdidi Olarak Sayılan Hısımlardan Olmamaları Nedeniyle Tanık Dinleme Olanağının Bulunmaması )

2004/m.67

Devamını Oku