Yargıtay Kararı – Tanıma Davası

                 

T.C

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/16635

K. 2014/3011

T. 17.2.2014

KAVRAMLAR

Tanıma

Tenfiz

Kamu Düzeni

Gerekçesiz Karar

Emredici Hükümlere Aykırılık

Tanıma ve Tenfiz

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşüldü:

KARAR: Davacı, boşanmaya dair yabancı mahkeme ilamının tanınmasını istemiştir. Mahkemece: yabancı ilamın gerekçesiz olduğu ve bu durumun kamu düzenine aykırılık oluşturacağını belirterek davanın reddine karar vermiştir. Yabancı mahkeme ilamının tanınmasına ya da tenfizine karar verilebilmesi...

Devamını Oku