İSTANBUL … ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

DOSYA NO: 2013/………….. Esas

DAVACI: 

VEKİLİ: Av. Arif BALTACI

DAVALI: 

VEKİLİ:

KONU: …………………… tarihinde duruşmada tebellüğ almış olduğumuz davalı tarafın bilirkişi raporuna ilişkin beyanlarını içerir dilekçeye karşı itirazlarımızı içerir dilekçedir.

 

AÇIKLAMALAR

 

I. Öncelikle davalı tarafın bilirkişi raporuna karşı yaptıkları itirazları kabul etmiyoruz ve rapora ilişkin vermiş olduğumuz cevapları tekrar ediyoruz. Bilirkişi raporunda belirlenen hususlar taleplerimizi tam olarak karşılamasa bile, usul ekonomisi açısından yargılamanın daha fazla uzamaması için rapor doğrultusunda karar verilmesini talep ediyoruz.

II. ………………………………… tarihinde tarafımıza verilen Bilirkişi raporunda alacağımızın ………………………. TL olduğu, araçların çalıştırılmamasına karşılık ödenen aylık araç kira bedelinden doğan alacağımızın ………………………. TL olduğu ve taşıtlar yapılan tamirat ve servis ücreti alacağımızın …………………… TL olduğunu belirtilmiştir. Tarafımızca açılan davada...

Devamını Oku