Yargıtay Kararı – Nafaka Davası ve Tazminat

               

T.C

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/18705

K. 2014/2514

T. 19.2.2014

KAVRAMLAR

Nafaka Davası

Tazminat Davası

Boşanma Maddi Tazminat

Boşanma Manevi Tazminat

Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma

Yoksulluk Nafakası

Dava Aşamasında Mali Durumun Değişmesi

DAVA: Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR: Davacı-karşı davalı vekili, tarafların 5.10.2009 tarihinde evlendiklerini, bu evlilikten müşterek çocuklarının olmadığını,...

Devamını Oku