Yargıtay Kararı – Sigorta Davası

 

                        

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/10259

K. 2012/13259

T. 3.7.2012

 

DAVA: Trafik kazasında vefat eden sigortalının hak sahiplerine bağlanan aylıklar ile diğer giderlerin 1479 sayılı Kanunun 63. maddesi gereği tazmini davasının yapılan yargılaması sonunda; ilâmda yazılı nedenlerle gerçekleşen tedavi giderleri yönünden davanın reddine, bağlanan gelir yönünden ise davanın kısmen kabulüne ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi taraflar avukatları istenilmesi ve H….. A.Ş. vekilince de duruşma talep edilmesi üzerine, dosya incelenerek, işin duruşmaya tâbi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 03.07.2012 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmiştir. Duruşma günü duruşmalı temyiz eden davalı H….. A.Ş. adına Av. A. A. ile karşı...

Devamını Oku