Hukuk Genel Kurulu Kararı – Sit Alanları

T.C

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2007/1-75

K. 2007/90

T. 28.2.2007

KAVRAMLAR

SİT ALANLARININ HUKUKİ DURUMU

TAPU İPTALİ VE TESCİL

ZAMANAŞIMI YOLU İLE KAZANIM

5226 S. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI… Madde 5

3402 S. KADASTRO KANUNU Madde 20

ÖZET: Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Milas 1.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 1.12.2004 gün ve 2004/97-74 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 1.Hukuk Dairesinin 15.9.2005 gün ve 2005/8531-9651 sayılı ilamı ile, (……Dava, tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Devamını Oku