Yargıtay Kararı – Kıdem Tazminatı

T.C       

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/7812

K. 2011/34876

T. 5.10.2011

DAVA: Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, terfi zammı, ikramiye, sosyal yardım, fazla mesai, bayram ve genel tatil, hafta tatili, ücret, geç ödenen ücretin % 5 fazlası alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, istemi kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davacı ve davalılardan D…. Gazetecilik Ltd. Şti. avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi G. Demirtaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, Gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: Davacı, Basın İş Yasasına tabi olarak çalıştığını ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatıyla diğer işçilik alacakları isteğinde bulunmuştur. Davalı, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece,...

Devamını Oku