Yargıtay Kararı – Nafaka Davası

                T.C        

      YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/10844

K. 2011/15005

T. 10.10.2011

DAVA: Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

KARAR: Davacı dilekçesinde; eğitimine yüksekokulda devam ettiğini bildirerek, davalı babasının aylık 750 TL yardım nafakası ödemesine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı, davaya cevap vermemiştir. Mahkemece; davanın kısmen kabulüyle aylık 200 TL yardım nafakasının davalı tarafından ödenmesine karar verilmiştir. Dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre; ergin olan davacının. 12.3.2003 tarihinde kesinleşen kararla...

Devamını Oku