Banka ve Finans Hukuku

Banka ve Finans Hukuku

Finans Hukuku; Para, Kredi, Tahvil, Faktoring işlemleri gibi konuların kurallarını belirleyen oldukça geniş bir hukuk dalıdır. Bankacılık Hukuku ile Finans Hukuku  bu bağlamda birbirinden ayrılamaz, birbirini tamamlayıcı kavramlardır.

Ofisimiz Bankaların, Finans Kuruluşlarının, Sigorta Fon Şirketlerinin, Finansal Kiralama Şirketlerinin temsili, avukatlık ve danışmanlık hizmetinin profesyonel danışmanlar tarafından gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Bankalar, Finans Kuruluşları ve Faktoring Şirketlerine Ulusal ve Uluslar arası alanda danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bünyemizde konu ile ilgili uzmanlar tarafından yapılan incelemeler sonucu müvekkillerimize yazılı görüş sunulmaktadır. Bankalara, finans şirketlerine, faktoring şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine, off-shore bankalara, ulusal ve uluslar arası finansal kiralama şirketlerine, Şirketler için büyük meblağlı kredi sözleşmeleri, Leasing sözleşmeleri, Borç ve Sermaye Finansmanı, Bankacılığa ve BDDK’ya ilişkin yasal düzenlemeler tespit ve görüşler, Özel Metinle Düzenlenmiş Türkçe ve İngilizce Teminat Mektuplarının Hazırlanması, Tahvillerin incelenerek görüş bildirilmesi, Temliknamelerin Hazırlanması, İpotek Tesisi ve Fekki, Denizcilik ve Yatçılık finansmanı denetimi ve düzenlenmesi, bankacılık mali organizasyonların denetlenmesi, Yüksek Meblağlı Para Transferinin gerçekleştirilmesi, Proje Finansmanı, Şirket Finansman Denetimi, Halka arz konularında danışmanlık ve problem çözümü hizmetleri de sunulmaktadır.