Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku; özellikle bilgisayar kullanımının artması ve network ağları sayesinde artık hemen hemen her şeyin internet üzerinden yapılması sebebiyle ortaya çıkmış bir hukuk dalıdır. Türk Ceza Kanununda madde 243-246 arasında yer almaktadır.  Banka Hesap Bilgileri ve her türlü bilişim sistemlerine izinsiz yasal olmayan yollardan girip hesaplardan para aktarımı yapılmasını engellemek veya sistemlere zarar vermek için yapılan hacker saldırılarını engellemek amacıyla getirilmiştir. Bilişim Hukuku bu tür davranışlarda bulunarak network ağı üzerinden Banka Hesaplarından para aktarımı yapılmasını ve bilişim sistemlerine izinsiz girişlerin engellenmesini ve teknolojinin gelişimine paralel olarak kişilerin mal veya şahsi varlıklarına zarar verici davranışlarda bulunanlara uygulanacak yaptırımları düzenleyen hukuk dalıdır.

Son zamanlarda özellik gezi parkındaki olayların sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter gibi sitelerden tartışılması üzerine bilişim hukuku adına sosyal medya konusunda da çeşitli düzenlemelere gidileceği öngörülmektedir.

Bilişim Hukuku henüz ülkemizde tam anlamıyla gelişmemiştir. Bilişim dünyasındaki gelişmeler oldukça hızlı olmakta fakat kanun güncellemeleri aynı derece hızlı olamamaktadır. Teknolojinin hızlı gelişmesine paralel olarak bilişim suçları da farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Mail hacklenmesi, facebook üyeliklerinin hacklenmesi, web sitelerinin hacklenmesi, internet üzerinden yapılan alışverişlerde ele geçirilen kredi kartı bilgilerinin kullanılması, hack yoluyla kişilerin bilgilerini çalarak başka hesaplara para aktarılması gibi birçok hukuki problemler üzerine davalar açılmaktadır. Özellikle son yıllarda artan e-ticaret hacmi düşünüldüğünde bilişim suçlarının ilerleyen yıllarda kanunlarımızda çok daha önemli yer tutacağı kesindir. Yeni yapılacak düzenlemeler ile birlikte Bilişim Hukuku kapsamı oldukça genişleyecektir.