Doğrudan Yabancı Yatırımlar

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR

Ülkemiz, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD) tarafından hazırlanan Dünya Yatırım Raporu’na göre, 2008-2010 yılları için doğrudan yabancı yatırım (DYY) çeken ülkeler arasında 15. sırada yer almaktadır.

Yabancı sermayenin mevzuata uygun, ticari teamüllere aykırı olmadan yatırım yapabilmesi ve faaliyete geçebilmesi için hukuki danışmanlık alması zaruridir.

Bu aşamada ofisimiz;

  • Yatırım mevzuatı konusunda sektöre göre danışmanlık
  • T.C Büyükelçiliği/Konsolosluklarına başvuru
  • Oturma ve çalışma izinleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gerekli başvuruların yapılması
  • DYY yapılacak Sektör ile igili evrakların hazırlanması
  • Şirket kurulumu
  • Yatırım teşvik sistemleri konusunda
  • Vergi sistemlerinin tarifi
 
Konularında yazılı ve sözlü hizmet vermektedir.