İflas Hukuku

İFLAS HUKUKU

İflas bir tacirin borçlarını ödeyemeyecek hale gelmesi durumunda artık şirket öz varlıkları da borçlarını karşılamayacak durumda ise, alacaklarından herhangi birinin başvurusu neticesinde Ticaret Mahkemesi tarafından bütün mal varlığının cebri icra yoluyla satılarak paraya çevrilmesi ve alacaklarına sırasına göre bu paraların dağıtılması prosedürüdür. İflasta şirketin bütün malvarlıklarının satılması söz konusudur. Malvarlıklarının tamamı satılana dek şirket yönetimi de iflas kararının verilmesinin ardından iflas masasına geçmektedir. İflas masasında ise uygulamalar oldukça tekniktir. İflas masasına alacak kaydının yapılması, oluşturulan iflas masasında alacaklıların sıraların tespiti, bu sıralara itiraz yapılması, öncelikli alacaklıların kesin olarak tespiti gibi konular oldukça önemlidir. İflas masasına yapılacak alacak kayıtların öncelikle başvuru süresi çok önem arz etmektedir. Başvuru işlemi ne kadar erken yapılırsa alacağın iflas masasına kaydı ve bu sebeple borcun tahsil edilmesi imkanı da daha rahat olacaktır. Öncelikli alacaklar için başvuru süresinin ise önemi yoktur. 

Şirketlerin iflastan kurtarılması ve ekonomik yapının tekrardan kurulması oldukça teknik bir konudur. Bu konuda sadece hukukçularla çalışılması yeterli olmayacaktır. Teknik olarak şirketin idari ve mali yönetimini yapabilecek nitelikte finans uzmanları, yöneticiler ile de çalışılması gerekmektedir. Şirketlerin iflastan kurtarılabilmesi için oldukça teknik bir çalışma gerekmekte ve dolayısıyla da bu çalışma uzun süreli olmaktadır. Ofisimiz şirketlerin iflastan kurtarılması ve yeniden yapılandırılması için istihdam ettiği profesyonel finans uzmanları sayesinde birçok şirket için yeniden yapılandırma işlemini başarı ile tamamlamıştır. 

Ofisimiz şirketlerin maddi olarak zorlandığı durumlarda borçların yapılandırılması, ipotek verilmesi, kredi alınması, İflas erteleme davası, konkordato yapılması, alacaklılarla görüşme yoluyla borçların yeniden yapılandırılması v.b hususlarda hizmetler sunmaktadır