İş Hukuku

İŞ HUKUKU ve İŞ DAVALARI

İş Hukuku, İş ilişkisi içerisinde çalışanın, işçinin, iş ilişkisi sebebiyle kurulmuş sendikaların ve ilgili diğer kişi ve kuruluşların uyması gereken kuralları ayrıntılı bir biçimde düzenleyen hukuk dalıdır.

Bu hukuk dalı bir iş yerinde hizmet sözleşmesi ile çalışmaya başlayan ve bu tam zamanlı ya da kısmi çalışmanın karşılığında belirli bir ücret veya prim alan işçi ile işveren arasındaki ilişkileri ve varsa bağlı olduğu topluluklarla (Sendikalar, Odalar, Bakanlıklar, SGK gibi), olan ilişkilerin nasıl olması gerektiğini düzenleyen uyulması zorunlu kurallar barındırır.

İş Hukuku niteliği itibariyle her ne kadar işçi lehine yorumlansa da işverenler iş hukuku ve kanundan kaynaklı edimlerini tam anlamıyla yerine getirerek sorumluluklarından kurtulabileceklerdir. İş Hukuku çerçevesinde şirketlerin düzenlemesi gereken birçok belge mevcuttur. İşçi Özlük Dosyasında tutulması gereken bu belgeler işin mahiyetine ve çalışma şartlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple bu evrakların nasıl düzenleneceği hususunda şirketlerin üstün körü bilgi alması ve bu şekilde dosyaları oluşturması işvereni maddi anlamda ciddi külfet altına sokacaktır.

Ofisimiz özellikle İş Hukuku konusunda müvekkillerine verilecek “İşveren Açısından İş Hukuku ve Uygulamaları” eğitimini çok önemsemektedir. Çünkü hukukun ana mantığı sorunu çıkmadan çözmektir. Konulan bütün kurallar aslında sorunun çıkmasını önlemeye yöneliktir. Oysa henüz kurumsallaşmamış şirketlerde iş hukukundan kaynaklı çok fazla dava açılmakta bu işçiler bu davalar birçoğunu kazanmaktadır.

Ofisimiz İş Hukuku alanında işveren, işçi ve sendika vekilliği yapmaktadır. İş Hukuku konusunda ofisimizde mevut deneyimli avukatlar sayesinde iş hukuku ile ilgili doğabilecek sorunlar henüz doğmadan tespit edilir. İş yerine bu hususlarda hukuki mütalaa hazırlanır. İşveren açısından yüklü tazminatlar ve kötüniyet tazminatları ödememenin tek yolu vardır. Kusursuz bir biçimde özlük dosyasının oluşturulmasıdır.

Ofisimiz şirketlere iş hukuku alanında danışmanlık, iş güvenliği şartları ve yönetmeliğinin hazırlanması, iş yerinde işçilerin güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin aldırılması, iş yeri çalışma şartları ve işçiler için düzenlenmesi gereken tüm evrakların bir dosyasının oluşturulması ve bunların düzenlenmesi, ve iş kanunundan dolayı doğabilecek her tür olumsuzluklarda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Ofisimiz işçilerin haksız bir biçimde işten çıkarılması sebebiyle iş güvencesi kapmasından faydalanan işçiler için işe iade davası, iş yerinde 1 yılını işçiler için kıdem ve ihbar tazminatıdavaları, iş kazaları, iş güvenliği davaları, çalışma koşullarında haksız değişiklik davaları, haksız bir biçimde sözleşmesi sona erdirilen işçiler için tazminat davaları, işçiler tarafından İş Kanunu çerçevesinde açılabilecek tüm davalar hususunda hizmetler sunmaktadır

Ofisimiz Sendikalar Kanunu uyarınca Bireysel ve Toplu İş sözleşmesi müzakere sürecini profesyonlece yönetmektedir. Bu sürecin sonunda Bireysel ve Toplu İş Sözleşmelerinin hazırlanması ve imzalatılması işlemlerini de müvekkillerine sunmaktadır.

İş Mahkemesinde Görülen Bir Kısım Dava Türleri 

 • İhbar Tazminatı Davası

 • Kıdem Tazminatı Davası

 • Kötüniyet Tazminatı Davası

 • Sendikal Tazminat Davası

 • Eşit Davranma İlkesini Aykırı Davranma Sebebiyle Tazminat Davası

 • Ücret Alacakları Davası

 • Fazla Çalışma Ücreti Alacakları Davası

 • Bayram ve Tatil Günleri Ücreti Alacakları Davası

 • Hafta Tatili Ücreti Alacakları Davası

 • Yıllık İzin Ücreti Alacakları Davası

 • İşe İade Davası

 • Hizmet Tespiti Davası

 • Eksik İşçilik Davası

 • Genel Kurul Kararlarının İptali Davası

 • Grev Oylamasına İtiraz Davası

 • Grevin Durdurulması Davası

 • Hakem Tayini Davası

 • Hakem Reddi Davası

 • İcra Emrine İtiraz Davası

 • İstirdat Davası

 • İş Kolunun Tespiti Davası

 • İşçiye Verilen Disiplin Cezasının İptali Davası

 • İşyeri Değiştirilmesi Kararının İptali Davası

 • Lokavtın Durdurulması Davası

 • Menfi Tespit Davası