Vergi Hukuku

VERGİ HUKUKU ve VERGİ DAVALARI

VERGİ HUKUKU

Vergi Hukuku kavramının tanımlamadan önce vergiyi tanımlamak gerekecektir. Vergi; Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin yasalara göre doğrudan doğruya veya dolaylı olarak vatandaşlarından topladığı paradır.

Vergi Hukuku dahilinde vergi toplanması işini düzenleyen kanun 213 sayılı Vergi Usul Kanunudur. Vergi Usul Kanununa göre Hükümet adına Vergi Hukukunu uygulayan yani vergi mükellefini tespit eden, vergi tahakkuk eden ve mükelleflere tahakkuk eden vergileri tahsil eden kurumlar vergi daireleridir. Vergi Hukuku bu kuralların bütünüdür.

Vergi Hukuku hükümlerine göre işlem yapan vergi daireleri mükelleflere tahakkuk eden vergi miktarlarının hesaplanmasında, oranında, döneminde hatalar yapabilmektedir. Gereksiz olarak vergi ziya cezaları kesmekte ve Takdir komisyonları oluşturarak mükellefler aleyhinde takdiri kazançlar tarh ettirerek haksız olarak vergiler tahakkuk ettirmektedirler. Bu süreçte Vergi Usul Kanununa aykırı olarak tarh edilen vergi borçlarına ve vergi cezalarına karşı dava açma süreleri çok kısadır. Sürenin kısıtlı olması nedeniyle konu ile hukuki olarak çalışma yapılması ve dava açılması için hızlı olmak çok önemlidir.

Ofisimiz vergi hukukuna dair;

 • Vergi Hukuku İptal Davaları
 • Vergi Hukuku Tam Yargı Davaları
 • Danıştay Davaları
 • Vergi Tarhının İptali Davası
 • Vergi Cezasının İptali Davası
 • Takdir Komisyonu Kararlarına İtiraz
 • Tadilat Komisyonu Kararlarına İtiraz
 • Kesinti Yoluyla Vergi Alınmasına İtiraz
 • Vergi Sebebiyle Gönderilen Ödeme Emrine İtiraz
 • Vergi Hukuku Kapsamında İhtiyati Hacze İtiraz
 • İhtirazi Kayıtla Ödeme Yapılması
 • Haciz Kararlarına İtiraz
 • Tescil İsteğine Redde Karşı İtiraz

gibi konularda müvekkillerine hizmet sunmaktadır. 

Ofisimiz gerek bilgi ve birikimi ile gerekse Vergi davalarındaki gösterdiği hız ile müvekkillerine kusursuz bir avukatlık hizmeti sunmaktadır.