Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı – Fesih Bildirimi

 

             

T.C         

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2010/9-272

K. 2010/276

T. 02.06.2010

KAVRAMLAR

Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü

Süreli Fesih

Fesih Bildirimi

4857 S. İŞ KANUNU Madde 17, 18, 20

ÖZET: Taraflar arasındaki işe iade davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bakırköy 13.İş Mahkemesince davanın reddine dair verilen 25.11.2008 gün ve 2008/406-646 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 26.10.2009 gün ve 2009/1984-29312 sayılı ilamı ile; “…Davacı vekili, davacının iş sözleşmesinin, davalı tarafça...

Devamını Oku