Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı – Kıdem Tazminatı Alacağı

 

T.C     

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2014/22-391

K. 2014/710

T. 30.5.2014

 

KAVRAMLAR

Kıdem Tazminatı

Belirli Süreli İş Sözleşmesi

Sözleşmenin Sona Ermesi

Fesih

 

DAVA: Taraflar arasındaki “kıdem tazminatı alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Gebze 3.İş Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 29.03.2012 gün ve 2011/1250 E.-2012/182 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 22.Hukuk Dairesi’nin 11.12.2012 gün ve 2012/8515 E.-2012/28013 K. sayılı ilamı ile; (…Davacı vekili, işe iade dosyasında mahkemenin davanın kabulüne karar verdiği halde, temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nce iş sözleşmesinin belirli süreli olarak kabul edilerek davanın bozularak...

Devamını Oku