İlamlı İcra Takibi Hakkında Güncel Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/13947

K. 2013/491

T. 21.1.2013

İLAMA DAYALI İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Gayrimenkule ve Buna İlişkin Ayni Haklara Dair Hükümlerin Kesinleşmedikçe İcra Edilemeyeceği – Eldeki Davada Taşınmazın Aynının Tartışma Konusu Yapıldığı/İnfaz İçin İlamın Kesinleşmesi Gerektiği )

İNFAZ İÇİN İLAMIN KESİNLEŞMESİ GEREĞİ ( Yargılamanın Taşınmazın Aynına İlişkin Olması – Eldeki Davada İlamın İnfazı İçin İlamın Kesinleşmesinin Bekleneceği/Borçlu Şikâyetinin Kabulü/Karar Gerekçesinin Doğru Değerlendirilmesi Gereği )

TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN İLAM ( Mahkeme Kararında Geçen İfadelerin Doğru Değerlendirilmesi Halinde İlamın Taşınmazın Aynına İlişkin Olduğunun Görülebileceği – İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesinin Beklenmesi Gereği/İlama Dayalı İcra Takibi )

6100/m. 367/2

1086/m. 443/4

Devamını Oku