ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Özel hastanenin denetimi ile ilgili bilgi ve belgeleri muhafaza etmek.”

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (j) bendi eklenmiştir.

“j) Ameliyathanenin yönetimi, hizmete devamlı hazır bulundurulması, alet ve malzemenin sağlanması, bakım, onarım ihtiyaçlarının saptanarak yaptırılmak üzere ilgililere bildirilmesi ve burada çalışan personelin yönetimi ve eğitimlerinin yapılması amacıyla sorumlu cerrahi dallarından bir uzman ameliyathane sorumlusu olarak görevlendirilir.”

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin başlığı “Laboratuvar ve radyoloji hizmetleri” şeklinde değiştirilmiş, maddenin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Laboratuvar ve radyoloji hizmetleri;

a) Ağız ve diş sağlığı ve göz hastalıkları dal hastaneleri haricindeki özel hastanelerde, bir adet seyyar röntgen cihazı bulunur ve en az 500 mA gücünde röntgen cihazının bulunduğu bir radyoloji ünitesi kurulması zorunludur.

b) Biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarları: Ağız...

Devamını Oku