Birleşme ve Devralmalar

ŞİRKET BİRLEŞMELERİ ve DEVRALMALAR

BİRLEŞME ve DEVRALMALAR

 

Türkiye piyasasının büyük bir Pazar olması sebebiyle son zamanlarda sık sık sunduğumuz hizmetlerden biri de şirket birleşmeleri ve şirket devralma işlemleridir. (M&A) Yabancı Yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin artması sebebiyle son zamanlarda bu tür işlemlerin kapasitesi yüksek oranda artmıştır. Ofisimiz özellikle Japonya, Çin, Güney Kore, İngiltere, Amerika, Fransa, Hindistan, Fas, Cezayir ve birçok Arap ülkesindeki müvekkillerine Türkiye’de yatırım yapmaları için hukuki destek sağlamaktadır.

Ticari şirketler piyasanın hakimi olmak yada piyasadaki kar marjını artırmak veya farklı bir piyasaya girme amacıyla ile bu tür işlemlere başvurmaktadır. Ticari şirketler bu amaçlarla farklı bir şirketin tamamını veya bir kısmını alması süreçlerinde ofisimiz profesyonel avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Özellikle Rekabet Kurulu’nun 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren 2010/4 sayılı “Birleşme ve Devralmalar Tebliği” sonrasında şirket birleşme ve devralma süreçlerinde ciddi değişiklikler olmuştur. Ofisimiz bu anlamda kadrosunda istihdam etmiş olduğu profesyonel ekonomistler ve ticari şirket konularında uzman avukatları sayesinde birçok birleşme ve devralma sürecini yönetmiştir. Müvekkillerimizin “Birleşme ve Devralma” işlemleri haricinde de şirketlerin ihtiyaç duyduğu hukuksal ve finansal hizmetleri bu süreçten sonra da sunmaya devam etmekteyiz.

Ofisimiz “Birleşme ve Devralmalar” konusunda birçok hukuk bürosuna da danışmanlık ve raporlama hizmeti sunmaktadır. Bu amaçla piyasada adı duyulan onlarca büyük şirket birleşme ve devralma işleminde diğer hukuk bürolarına da süreç konusunda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.  

Şirket satın alma süreci (M&A) alışılageldiği şekilde evrak doldurmaktan ibaret değildir. Bu sürecin kaliteli bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu amaçla ofisimiz öncelikle müvekkil şirketin talepleri doğrultusunda ayrıntılı şekilde finansal analiz yapmaktadır. Bu finansal analiz sonrasında müvekkil şirketin ihtiyaç duyduğu konularda iş birliği halinde olduğumuz firmalar aracılığı ile pazar araştırması yaparak sonuçlarını rapor halinde müvekkillerine sunmaktadır. Bu raporlar doğrultusunda müvekkillerimizin hedefleri için gerekli stratejik planlama, satın alma süreci içerisinde müvekkillerimizle sıkı bir ilişki kurularak yapılmaktadır. Satın Alma, Birleşme ve Devralma İşlemi İçin yapılması gereken tüm hukuki analizler (Due Diligence) müvekkillerimizle irtibat halinde yapılmaktadır.

Gıda, Tekstil, Otomotiv, E-Ticaret, Enerji, Bankacılık, Havayolu Taşımacılığı, Deniz Taşımacılığı, Medya ve Tıp gibi birçok alanda müvekkillerimize bugüne kadar profesyonel hizmetler sunduk. Büyük ölçekli uluslararası yatırımlar ve orta ve küçük ölçekli ulusal yatırımlar konusunda soru ve sorunlarınız için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

BİRLEŞME ve DEVRALMA HİZMETLERİMİZ

Ofisimiz birleşme ve devralma sürecinde konularında uzman avukatları aracılığı ile müvekkillerine genel olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

 • Satın Alma, Birleşme ve Devralma İşlemi İçin Finansal Analiz
 • Satın Alma, Birleşme ve Devralma İşlemi İçin Pazar Araştırması
 • Hisse Devir Sözleşmeleri
 • Hisse Satış Sözleşmeleri
 • Hisselerin Bölünmesi veya Birleştirilmesi
 • Satın Alma, Birleşme ve Devralma İşlemi İçin Ön Alım Hakkının Kullanılması
 • Satın Alma, Birleşme ve Devralma İşlemi İçin Satış Vaadi Sözleşmesinin Hazırlanması
 • Kaldıraçlı Hisse Alım ve Satım Danışmanlığı
 • Yatırım Danışmanlığı
 • Finansal Danışmanlık
 • Satın Alma, Birleşme ve Devralma İşlemi İçin Hukuki Süreç Danışmanlığı
 • Yüksek Meblağlı Kredi Sözleşmeleri
 • Rekabet Kurulu İzin İşlemleri
 • Satın Alma, Birleşme ve Devralma İşlemi İçin Süreç Öncesi Bürokratik İşlemlerin Yapılması
 • Satın Alma, Birleşme ve Devralma İşlemi İçin Süreç Sonrası Bürokratik İşlemlerin Yapılması
 • Vergisel Yapılandırma
 • Satın Alma, Birleşme ve Devralma İşlemi İçin Bürokratik İzinlerin alınması
 • Yabancı Yatırımcılarla İrtibat Kurulması ve Pazarlıklar
 • Satın Alma, Birleşme ve Devralma İşlemi İçin Teminat Sözleşmeleri
 • Satın Alma, Birleşme ve Devralma İşlemi İçin Niyet Mektupları
 • Nevi Değişiklikleri
 • Şube ve/veya İrtibat Bürosu Açılışları
 • Şirket Kayıtlarının Analiz Edilmesi ve Raporlanması
 • Risk Analizleri
 • Banka Teminat Mektubunun Alınması
 • Satın Alma Finansının Sağlanması
 • Opsiyon Sözleşmeleri
 • Ortaklar Sözleşmeleri
 • Ortak Girişim Sözleşmeleri