Dernekler Hukuku

DERNEKLER HUKUKU

Dernekler Hukuku kavramını anlatırken öncelikle “Dernek Nedir”? sorusunu cevaplamak gerekir. Derneğin tanımı Dernekler Kanununda Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip topluluklar olarak yapılmıştır. Derneklerin sosyal gelişmeler karşısında çoğalması sebebiyle Dernekler Hukuku kapsamında avukat ihtiyacı doğmuştur. 

“Dernek Kurmak İçin Neler Gerekir” sorusuna ise öncelikle; fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişi olmak gereklidir cevabını vermekteyiz. Dernek Kurmak için önceden izin almaya gerek yoktur. Dernekler özel hukuk tüzel kişisi olup, Medeni Kanunun 48. maddesinde belirtilen tüm hak ve yetkilere sahiptir. Dernekler ile ilgili uygulanacak hükümler önceleri Medeni Kanunun 56-100 maddelerinde sayılmıştı. 2004 senesinde çıkarılan 5253 sayılı yasa ile Dernekler ile uygulanacak tüm hükümler Dernekler Kanunu’na tabi olmuştur. Buna göre Derneğin amacı; kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir gayeyi gerçekleştirmeye yönelik, anlaşılabilir olmalı ve en önemlisi süreklilik arz etmesidir. Derneklerin amaçları Kanunlara veya genel ahlâka aykırı olamaz.

Ofisimiz derneklerin her türlü davalarına bakmaktadır. Derneğin ismine yönelik davalarda, Dernek Faaliyetlerinden dolayı alınması gereken izinlerin alınmasında, yöneticiler hakkında açılacak davalarda, derneklerin denetlenmesinde, derneğin kurulması ve sona erdirilmesinde, derneğin yardım toplamak için gereken işlemlerin hazırlanmasında, dernekler masasına yapılacak itirazlarda, yazışmalarda, dernek üyelerinin aidatlarının tahsilinde derneklere ve üyelerine danışmanlık ve avukatlık hizmetini profesyonel olarak sunmaktadır.