Enerji Hukuku

ENERJİ HUKUKU

Sanayi ve Teknoloji alanındaki hızlı gelişmelerden sonra Enerji son zamanların en önemli konusu halinde gelmiştir. Geçmişte toprak ve altın için savaşan ülkeler artık stratejilerini bile Enerjiye göre belirlemektedir. Enerjinin ülkeler açısından önemi oldukça hayatidir. Enerji kaynaklarının azalması, Mevcut enerji kaynaklarının tüketimin oldukça hızlı bir seviyede olması ulusal ve uluslar arası bazda kurallar konulması ihtiyacını getirmiştir.

Enerji Hukuku enerji kaynaklarının tespiti, kullanımı, üretimi ve çıkarılması konularında ayrıntılı kurallar koyan ve bu kurallara uymamanın yaptırımını belirleyen hukuk dalıdır. Fakat enerji hukukunun alanı oldukça geniştir. Enerji Hukuku birçok hukuk dalıyla da iç içe geçmiştir. İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Rekabet Hukuku v.b hukuk dallarında da Enerji Hukukunun kavramlarına rastlamak mümkündür.

Enerji Hukuku ile ilgili Türk Hukukundaki Ana Kanunlar 4628 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu”, 4646 sayılı “Doğalgaz Piyasası Kanunu”, 5015 Sayılı “Petrol Piyasası Kanunu” ve 5307 sayılı “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Kanunu”dur.

Ofisimiz Enerji Sektöründe Faaliyet Gösteren firmalara, Enerji Tedarikçilerine, Enerji Pazarlama ve Dağıtım işi İle ilgilenen firmalara, Boru Hattı ile ilgili yapım ve kullanım hakkına sahip olan şirketlere, Jeotermal Kaynaklar Konusunda Çalışan firmalara, enerji hukukuna dair yatırım yapmayı düşünen ulusal ve uluslar arası müteşebbislere kamu kurumlarına finansman, danışmanlık, kurum onayları, proje danışmanlığı, projelerin yürütülmesi, enerji hukukuna dair yasal düzenlemeler konusunda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Ofisimiz Yenilenebilir enerji kaynakları, Madenler, Petrol, Doğal Gaz ve tüm madenlerin arama, çıkarma, geliştirme, üretim ve lisans faaliyetleri ile ayrıca EPDK ile olan ilişkilerin sağlanması konusunda sözleşme düzenleme, ihale danışmanlığı, genel danışmanlık ve avukatlık hizmeti gibi hukuki hizmetleri de sunmaktadır.