Eşya Hukuku

EŞYA HUKUKU

Eşya Hukuku gerçek yada tüzel bir kişiliğin bir eşya üzerindeki egemenlik hakları ve tasarruflarını,ayni haklarını, bunların nasıl kullanılacağını, ihlali durumunda neler yapılabileceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Kısaca kişinin eşya üzerinden mutlak haklarını düzenleyen hukuktur. Türk Medeni Kanunu’nun 4.kitabında geçmektedir.

Eşya Hukuku’nun diğer adı Mülkiyet Hukuku’dur. Mülkiyet Hakkı bir eşya üzerinde kişilere tanınabilecek en geniş haktır. Fakat Mülkiyetin belirli kısıtlamaları olduğu durumlarda eşya hukuku içerisinde tanımlanmıştır. İrtifak Hakkı, İntifa Hakkı, Oturma Hakkı, Üst Hakkı, Rehin Hakkı, bu tür kısıtlamalardan bazılarıdır.

Ofisimiz Kamulaştırmasız El Atma Davaları, Ortaklığın Giderilmesi Davaları (İzale-i Şuyu) Sebepsiz Zenginleşme Davaları, El Atmanın Önlenmesi Davaları, Müdahalenin Men’i Davaları, 2-B adıyla bilinen kanundan kaynaklı Orman Vasfını Yitirmiş Araziler Hakkında davaları, Tapu Tescili Davaları, Tapu İptali Davaları, Önalım ve Şufa Davaları, Komşuluk Hukukundan Kaynakları Davaları, İpotek ve Rehin Tesisi ve Fekki İşlemleri, Kat Mülkiyetinden Kaynaklı Davaları, Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili Davaları, Geçit Hakkı Davaları, Tezyid-i Bedel (Bedel Artırımı) Davaları ve Tahliye Davaları konularında müvekkillerine profesyonel çözüm ortaklarından (Harita Mühendisleri, Kadastro Çalışanları v.s) destek alarak en hızlı ve doğru çözümü sunmaktadır.