Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri Haklar: Bir Eser Üzerinde sahip olunan maddi ve manevi hakların tamamı olarak anlatılabilir. Diğer bir deyişle kişisel zeka ürünü olan edebiyat, müzik, sinema eserleri, tasarımlar ve ilmi yazılar v.b eser mahiyetinde görülebilecek eseri meydana getiren kişiye ve onun ölümünden sonra yasal mirasçılarına belirli bir süre tanınan korumadır. Bu koruma ile eser sahipleri eserlerini serbestçe paylaşmayı ve kullanımını kontrol altına alma gücüne sahip olur. Fikri Haklar; Eser sahibinin izni dışında eserlerin kullanılması karşısında eser sahibine haksız kullanan kişiye karşı çeşitli yaptırımlar yapma gücünü verir.

Sınai Mülkiyet Hakları: Sanayi alanındaki buluşların, yapılacak işi kolaylaştıracak mahiyetteki yeniliklerin, yeni sayılabilecek buluşların ve özgün tasarımların v.b alanlardaki ilk hak sahibinin buluşunu diğerlerinden ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin hak sahibi kişi yada şirket adına kayıt edilerek hak sahibine ürünü üretme, satma gibi haklara belirli süre sahip olmasını sağlayan bir haktır. Sınai Mülkiyet Hakları kapsamının içerisine Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler ve Entegre Devlerin Topografyaları v.b kavramları girer.

Ofisimiz Telif Hakları ve Davaları, Eser sahibinin tespiti davaları, Marka ve Patent Tescili, Fikri Sınaî Haklar Hukuk ve Ceza davaları, Tecavüzün ref’i, men’i ve tespiti davaları, Manevi haklara tecavüz halinde ve Şahsi menfaatlerin ihlali halinde maddi ve manevi tazminat davaları, Fikri Haklara Tecavüz karşısında müvekkili koruma hizmetleri, Sınaî Mülkiyet hakları v.b konularda müvekkillerine çözüm ortaklarıyla birlikte profesyonel bir hizmet sunmaktadır.