Sermaye Piyasası Hukuku

Sermaye Piyasası Hukuku

Sermaye piyasalarının denetlenmesi amacıyla 1981 yılında çıkarılan 2499 sayılı Sermaye Piyasaları Kanunu ile Sermaye Piyasları Kurulu (SPK) kurulmuştur. Kurulun mevzuatta bahsedilen temel görevleri:

Yukarıda belirtilen amaç çerçevesinde Kurulun temel görevleri;

•     Sermaye piyasalarının işleyiş kurallarını belirlemek,

•     Kanun kapsamına giren sermaye piyasalarını ve kuruluşlarını düzenlemek/denetlemek,

•     Sermaye piyasasına yatırım yapan tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarını korumak,

•     Piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlamaktır.

Ofisimiz Sermaye Piyasası ile ilgili her türlü danışmanlık hizmetini vermektedir.  2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK’nın görevleri gereği yaptığı denetimleri nezdinde verdiği başlıca hizmetler ise  şunlardır;

Halka arzlarda uluslararası piyasalar için izahname (offering circular) hazırlanması

Şirketlerin Halka arzlarda detaylı hukuki inceleme çalışmaları (due diligence)yapılması

SPK ve İMKB’ye resmi başvurularda bulunulması

Hisse senedi ve diğer borçlanma senetlerinin halka arzı konusunda, şirket ve aracı kurumlara hizmet verilmesi

Yabancı fon, hisse senedi ve diğer borçlanma senetlerinin Türkiye’de satışında SPK ve gerekli mercilere kayıt başvuruları