Şirketler Hukuku

ŞİRKETLER HUKUKU ve ŞİRKETLER İÇİN HUKUK DANIŞMANLIĞI

Yeni Ticaret Kanunu yürürlüğe girdikten sonra Şirketler Hukuku açısından birçok uygulamada ciddi değişiklikler yaşanmıştır. Özellikle Ticaret Kanununa ilişkin yönetmeliklerin yayınlanmasının ardından şirketler uygulamada ciddi eksiklikler ve sorunlar yaşamaya başlamıştır. Bu süreçte şirketler muhakkak ki şirketler hukuku doğrultusunda ve şirketler hukukuna uygun bir değişme süreci geçirmek zorundadır. Çünkü Yeni Türk Ticaret Kanununda yaptırımlar eski kanunun aksine çoğunlukla hapis cezalarını da içermektedir. Bu da Şirketler Hukuku kavramının öne çıkmasına neden olmaktadır. 

Değişimin ehemmiyetinin farkında olan ofisimiz Yeni bir ticaret kanununun yürürlüğe girmesi nedeni ile müvekkillerine; öncelikli olarak Yeni Türk Ticaret Kanununun getirdiği değişikliklerin öğrenilmesi ve sorunsuz bir geçiş yaşanabilmesi için eğitim hizmetleri vermektedir.

Ofis olarak öncelikli hedefimiz şirketlerin altyapılarını yeni Türk Ticaret Kanununa uygun hale getirmektir.

Ofisimiz Şirketler Hukuku Alanında Başlıca;

 • Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması
 • Ortaklık Yapılarının Düzenlenmesi
 • Şirket Açılış İşlemleri
 • Şirket Ana Sözleşmesinin Hazırlanması
 • Şirket Alacaklarının Tahsili
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında eğitimler
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygunluk denetimleri 
 • Acentalık, Alt Bayii, Taşeronluk Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Dağıtım Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Lisans ve Marka Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Hammadde Finansmanının Sağlanması
 • Kredi Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • İş Hukukuna Dair İş Yeri Personel Yönetmeliği ve İş Sözleşmeleri gibi Sözleşmelerin Hazırlanması
 • Şirketler Arasında Uzlaştırma
 • Haksız Rekabet ve Tecavüz Davaları
 • Şirket Danışmanlığı
 • İflasın Ertelenmesi
 • Sermaye Artırımı ve Genel Kurul İşlemlerinin Hazırlanması
 • Hisselerin Düzenlenmesi

konularında hizmetler sunmaktadır. 

Yeni Türk Ticaret Kanununun getirdiği yenilikleri anlatan ve hukukumuzda yeni sayılan kavramları şirketlerin anlayacağı şekilde anlattığımız dosyamızı size göndermemiz için bizimle irtibata geçebilirsiniz.