Telekomünikasyon Hukuku

Telekomünikasyon Hukuku

Telekomünikasyon Hukuku aslında oldukça eski bir kavramdır. Tele kelimesinin anlamı uzaktan gelen demektir. Telekomünikasyon ise  “Her türlü işaret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik sinyallerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınması” anlamına gelir. Bunun şartlarını ve içeriğini düzenleyen hukuk dalı da Telekomünikasyon Hukuku’dur.

Telekomünikasyon Şirketlerine bu alanda, özel sorumluluklar yüklenmiştir. Şahıslara, bu alanda çalışan şirketlerin birbirlerine ve şirketlerin devlete karşı sorumlulukları çeşitli kanun ve yönetmeliklerle ayrı ayrı tespit edilmiştir. Zira Telekomünikasyon Hukuku tek bir hukuk dalıyla ilgili değil bir çok hukuk dalıyla paraleldir. Ofisimiz sektöründe öne çıkmış avukatlarla Telekomünikasyon Hukukunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Ofis felsefelerimizden ödün vermeden “Hızlı, Doğru ve Yenilikçi Çözüm” sloganımızla bütün çalışanlarımız tarafından azami dikkat ve hız ile müvekkillerimize bu hizmetler sunulmaktadır.

Ofisimizce müvekkillerimize; Rekabet Kurumu’na yapılan başvurularda, Şirketlerin ruhsat ve lisanslardan doğan idari davalarda, Tüketicilerin Tüketici Kanunu’ndan doğan telekomünikasyon davalarında, Rekabet Kanunu’ndan kaynaklı Telekomünikasyon tazminat davalarında, Haksız rekabetten doğan telekomünikasyon davalarında, idare tarafından verilen cezaların iptali davalarında, her türlü abone sözleşmelerinde, numara, frekans, uydu pozisyonu gibi kaynak tahsisi için gereken iznin alınmasında, alt yapı için gereken izinlerin alınmasında, sahil telsiz istasyonları ve deniz ve hava bandı telsiz sistemleri kurmak ve işletmek için frekans tahsis ve tescil işlemleri için gereken iznin alınmasında, şebeke kurulumu, elektronik haberleşme hizmeti sunmak için gerekli izinlerin alınmasında, imtiyaz sözleşmelerinde,  telsiz ruhsatnamesi alınmasında roaming sözleşmelerinde, , uydu pozisyonu tahsis ve tescil işlemleri için gereken iznin alınmasında, ruhsat başvuruları v.b hususlarda ve bunların denetimi konularında profesyonel bir şekilde, yenilikçi ve araştırmacı bir yaklaşımla yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Ofisimiz tarafından yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere ihale öncesi ve sonrasında gereken hukuki destek ve şartnamelerin değerlendirilmesi ve sözleşmelerin hazırlanması konusunda da danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.