Tüketicinin Korunması Hukuku

Tüketicinin Korunması Hukuku

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun; tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Yukarıda sıralanan hususlarda oluşabilecek ihtilaflarda tüketici, şikayete konu ürünün bedelinin miktarına göre Tüketici Hakem Heyetlerine şikayette bulunabileceği gibi ürünün bedelinin miktarına göre yine Tüketici Mahkemelerinde dava açma yoluna gidebilir.

Tüm bu süreçte doğru ve zamanında müdahale çok önemlidir. Ofisimiz tüketici hukukundaki tecrübeleri ile müvekkillerine doğru ve zamanında müdahalelerde yardımcı olmaktadır.