Af Yasası Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2002/275

K. 2002/1029

T. 7.2.2002

ORMAN SUÇU (Sanıkların Orman Yasasının m.108 Gereğince Cezalandırılmaları İstemi – 4616 Sayılı Yasa Kapsamı Dışında Tutulması Nedeniyle Yargılamaya Devam Gereği)

AF YASASI KAPSAMI DIŞINDA TUTULAN SUÇ (Sanıkların Orman Yasasının m.108 Gereğince Cezalandırılmaları İstemi – Yargılamaya Devam Gereği)

6831/m.108

4616/m.1/f

ÖZET: Sanıklar hakkında Orman Yasasının 108/1-4.maddesi gereğince cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmış bulunduğu ve suç vasfında da bir değişikliğin olmadığı anlaşılmakla eylemin 4616 sayılı şartla salıverilmeye,dava ve cezaların ertelenmesine dair yasanın 1/f maddesi uyarınca anılan yasa kapsamı dışında tutulduğu cihetle yargılamaya devamla esasa ait bir karar verilmesi gerekir.

DAVA: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle...

Devamını Oku