Adres Tespiti Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/2086

K. 2008/4940

T. 7.7.2008

MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Adreste Bulunmama Nedeni Usule Uygun Araştırılarak Tebliğ Tutanağına Yazılıp İmza Edilmeden 35. Maddeye Göre Tebligat Yapılamayacağı )

ADRES ARAŞTIRMASI ( Belirtilen Şekilde Yapılıp Tevsik Edildikten Sonra İlginin Yeni Adresi Belirlenemez İse Tebliğ Evrakı İlgili Mercie İade Edileceği ve Başkaca Adres Araştırması Yapılmaksızın 35. Maddeye Göre Tebligat Yapılacağı )

ADRESTE BULUNMAMA NEDENİ ( Usule Uygun Araştırılarak Tebliğ Tutanağına Yazılıp İmza Edilmeden 35. Maddeye Göre Tebligat Yapılamayacağı )

TEBLİĞ TUTANAĞI ( Adreste Bulunmama Nedeni Usule Uygun Araştırılarak Tebliğ Tutanağına Yazılıp İmza Edilmeden 35. Maddeye Göre Tebligat Yapılamayacağı )

ADRES ARAŞTIRMASINA İLİŞKİN İMZALI AÇIKLAMA...

Devamını Oku