Anonim Şirket (ortaklık) Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/1848

K. 2004/10978

T. 8.11.2004

 

• ŞİRKETİN MÜNFESİH OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Yasal Süre İçinde Sermaye Artırımının Yapılmaması-Genel Kurul Toplantısının Yapılmaması ve Kâr Payı Dağıtımının Gerçekleşmemesi Sebebiyle )

• KÂR PAYI DAĞITILMAMASI ( Kâr Payı Dağıtılmasının Genel Kurul Yetkisinde Olması-Bu Nedenle Ortakların Doğrudan Kâr Payı Dağıtılmasına Yönelik Dava Açamaması )

• NAMA YAZILI PAY SENEDİ ( Devir için Bir Temlik Beyanı veya Senedin Arkasında Tam Bir Cironun Yapılması ve Ayrıca Zilyetliğin Devir ve Tesliminin Gerekmesi )

• ŞİRKET PAYININ DEVRİ ( Payların Nama Yazılı Senede Dayanması Halinde Devir için Bir Temlik...

Devamını Oku