Yargıtay Kararı – Katılma Alacağı

               

T.C       

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/17871

K. 2013/19233

T. 17.12.2013

KAVRAMLAR

Katılma Alacağı

Katkı Payı

Katılım Payı

Mal Rejimi

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Evlilik İçerisinde Edinilen Mallar

DAVA: Y. Ö. ile S. L. Ö. aralarındaki katkı payı (esasen katılma alacağı) davasının kabulüne dair İzmir 5. Aile Mahkemesi’nden verilen 11.06.2013 gün ve 562/470 sayılı hükmün duruşma yapılması suretiyle Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili, duruşmasız olarak davacı vekili taraflarından istenilmiştir. Dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 17.12.2013 Salı günü tayin...

Devamını Oku