Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Talebi Hakkında Güncel Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/3533

K. 2013/73

T. 15.1.2013

HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Kaçak Elektrik Kullanımı Nedeniyle/Aboneliğini İptal Ettirmeden Davalının İşyerini Devrettiği – Sözleşme Hükümleri Uyarınca Abonenin de Kaçak Elektrik Kullanımından Kullanıcı İle Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olacağı )

KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINDAN DOLAYI SORUMLULUK ( Aboneliğini İptal Ettirmeden Davalının İşyerini Devrettiği – Sözleşme Hükümleri Uyarınca Abonenin de Kaçak Elektrik Kullanımından Kullanıcı İle Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulacağı )

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK ( Kaçak Elektrik Kullanımı Nedeniyle Açılan Tazminat Davası/Aboneliğini İptal Ettirmeden Davalının İşyerini Devrettiği – Sözleşme Hükümleri Uyarınca Abonenin de Kaçak Elektrik Kullanımından Kullanıcı İle Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olacağı...

Devamını Oku