Yargıtay Kararı – Kadastro Tespitine İtiraz

                

T.C        

YARGITAY

20. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/13150

K. 2011/11634

T. 17.10.2011

DAVA: Taraflar arasındaki Kadastro Tespitine İtiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacılar Ş…. Y…. ve Ş…. D…. tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR: Kadastro sırasında Kaşıklı köyü 109 ada 4, 101 ada 34 ve 49, 110 ada 1, 34, 48 ve 61 parsel sayılı taşınmazlar, senetsizden Hazine adına tesbit edilmiştir. Davacılar, taşınmazların dedelerinden kalma 100 yılı aşkın bir süredir zilyet ettikleri iddiasıyla dava açmıştır. Mahkemece, davanın reddine ve davaya konu parsellerin kadastro...

Devamını Oku