Yargıtay Kararı – Kesin Hüküm

                     

T.C              

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2009/3430

K. 2009/12945

T. 09.11.2009

KAVRAMLAR

DAVA ŞARTI

KESİN HÜKÜM

İNTİFA EKSİLTME USULÜ

İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

TAHSİS

BELEDİYE ENCÜMEN KARARI

DAVA ŞARTI

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) Madde 237

ÖZET: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda (yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine, temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi,...

Devamını Oku