Azil Hakkında Yargıtay Kararları

T.C

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2009/13-163 

K. 2009/222 

T. 27.5.2009

 

• AZLEDİLEN AVUKATIN ÜCRET TALEBİ ( Vasiyetnamenin Tenkisi Davası – Tenkis Davasının Sonuçlanmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği/Avukatın Haklı Olarak Azledilip Azedilmediğinin Araştırılarak Ücret Talebinin Değerlendirileceği ) 

• DAVA KONUSUNUN BELİRLİ BİR KISMININ AVUKATLIK ÜCRETİ OLARAK ÖDENMESİ (Bu Tür Ücret Sözleşmelerinin Geçersiz Olduğu – Sözleşmenin Yapıldığı Yıldaki Mevzuata Göre Hüküm Kurulacağı ) 

• AVUKATLIK ÜCRETİ SÖZLEŞMESİ (Dava Konusunun Belirli Bir Kısmının Ücret Olarak Ödenmesine Dair Sözleşmelerin Geçersiz Olduğu – Sözleşmenin Yapıldığı Yıldaki Mevzuata Göre Hüküm Kurulacağı)

• VASİYETNAMENİN TENKİSİ (Dava Sonuçlanmadan Avukatın Azledildiği – Avukatın Haklı Olarak Azledilip Azedilmediğinin Araştırılarak Ücret Talebinin Gözönüne Alınması Gereği) 

Devamını Oku